Latest Append

THE iDOLM@STER MAD World Service [shinkansen-to-udezumou-suru-ojiisanP]


shinkansen-to-udezumou-suru-ojiisanP

  • Oct 05, 2011#p02 Ami Futami "Loading, Loading -Funkot RMX-" by Shinkansen-to-Udezumou-suru-OjiisanP
  • Dec 09, 2011#p03 Yukiho Hagiwara "Koi(Love) -Funkot RMX-" by Shinkansen-to-Udezumou-suru-OjiisanP
  • Mar 23, 2012#p01 HOSHII Miki "Marionette-no Kokoro(Marionette's Heart) -Funkot RMX-" by Shinkansen-to-Udezumou-suru-OjiisanP
  • Sep 17, 2013#p02 AKIZUKI Ryo "Dazzling World" & "Gyaooon Active Pumpin" - funkot remix by Shinkansen-to-Udezumou-suru-OjiisanP
  • Sep 29, 2013#p04 Koyatusme Nonowa Remix by Shinkansen-to-Udezumou-suru-OjiisanP
  • Jun 25, 2014#p03 HIDAKA Ai "Hanamaru - funkot remix" by Shinkansen-to-Udezumou-suru-OjiisanP
  • Sep 28, 2014#p03 A Funkot remix of IDOLM@STER songs by Shinkansen-to-Udezumou-suru-OjiisanP
  • Mar 31, 2015#p03 A Funkot remix of CINDERELLA GIRLS songs by Shinkansen-to-Udezumou-suru-OjiisanP
  • Jun 01, 2015#p02 A Funkot remix of CINDERELLA GIRLS songs by Shinkansen-to-Udezumou-suru-OjiisanP